Własciwość terytorialna

Obszarem działania komornika jest cały kraj zgodnie z art. 8 ust 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz. U. nr 133 poz. 882 z późn. zm.), wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Rewirem komorniczym, komornika Dariusza Szydłowskiego jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Oświęcimiu: